Arabian Horse Pedigree for MAAR JAMANA MH

*ANSATA IBN HALIMA++ AHR*15897 Grey 1958 NAZEER RAS*247 Grey 1934
MANSOUR RAS*111 Grey 1921
BINT SAMIHA RAS*133 Bay 1925
HALIMA RAS*420 Bay 1944
SHEIKH EL ARAB RAS*228 Grey 1933
RAGIA RAS*317 Chestnut 1938
EL HALIMAAR AHR*203125 Grey 1980
RDM MAAR HALA AHR*92867 Grey 1973 EL HILAL AHR*35261 Grey 1966
*ANSATA IBN HALIMA AHR*15897 Grey 1958
*BINT NEFISAA AHR*23223 Grey 1959
MAAR JUMANA AHR*21293 Bay 1962
DISAAN AHR*5121 Chestnut 1948
MAAR-REE AHR*12720 Grey 1957
JABBAAR ELHALIMAAR MH AHR*564631 Grey 1999
ANSATA EL SHERIF AHR*41580 Grey 1967 *ANSATA IBN HALIMA++ AHR*15897 Grey 1958
NAZEER RAS*247 Grey 1934
HALIMA RAS*420 Bay 1944
*ANSATA BINT BUKRA AHR*33487 Grey 1959
NAZEER RAS*247 Grey 1934
BUKRA RAS*384 Grey 1942
SANAATA AHR*330031 Grey 1984
AK EL SANAA AHR*201393 Chestnut 1977 MOSRY+++ AHR*81705 Grey 1972
*MORAFIC AHR*32261 Grey 1956
*SANAAA AHR*30265 Grey 1961
*DEENAA AHR*50733 Bay 1967
SAMEH IOHB*139 Grey 1945
DAHMA II EAO*224 Bay 1950
MAAR JAMANA MH AHR*646617 Grey 2009 
AK SHAH MONIET AHR*173245 Grey 1978 *IBN MONIET EL NEFOUS AHR*33488 Grey 1964
MORAFIC EAO*29 Grey 1956
MONIET EL NEFOUS RAS*441 Chestnut 1946
DAHMAH SHAHWANIAH AHR*36236 Bay 1966
*ANSATA IBN HALIMA AHR*15897 Grey 1958
*BINT MAISA EL SAGHIRA AHR*23220 Bay 1958
AK NAJIB PASHA AHR*314993 Grey 1983
BAH ROUSE AHR*52289 Grey 1968 ANSATA ABBASPASHA AHR*28122 Grey 1964
*ANSATA IBN HALIMA AHR*15897 Grey 1958
*ANSATA BINT MABROUKA AHR*15898 Grey 1958
BAH ROUFA AHR*19242 Chestnut 1961
FABAH AHR*6264 Bay 1950
SERROUFA AHR*12153 Grey 1957
SHALPASHA NAJIB AHR*420299 Grey 1988
ANSATA EL SHERIF AHR*41580 Grey 1967 *ANSATA IBN HALIMA++ AHR*15897 Grey 1958
NAZEER RAS*247 Grey 1934
HALIMA RAS*420 Bay 1944
*ANSATA BINT BUKRA AHR*33487 Grey 1959
NAZEER RAS*247 Grey 1934
BUKRA RAS*384 Grey 1942
SHALIMAAR AHR*134031 Grey 1976
MAAR-MALIKA AHR*48054 Grey 1968 MAAR-RAB AHR*17602 Grey 1960
FA-RAB AHR*7047 Grey 1951
MAAROU AHR*5120 Grey 1948
MAAR JUMANA AHR*21293 Bay 1962
DISAAN AHR*5121 Chestnut 1948
MAAR-REE AHR*12720 Grey 1957

Copyright 1996-2012 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.