Arabian Horse Pedigree for HADAYA AL MAAJIK

ANAZA EL FARID AHR*423140 Bay 1988 RUMINAJA ALI AHR*134937 Grey 1976
SHAIKH AL BADI AHR*54456 Grey 1969
BINT MAGIDAA AHR*62907 Grey 1970
BINT DEENAA AHR*200068 Bay 1979
*ANSATA IBN HALIMA AHR*15897 Grey 1958
*DEENAA AHR*50733 Bay 1967
FARRES AHR*522634 Grey 1995
SHAMEERAH AHR*480246 Grey 1991 MFA MAREEKH AMIR AHR*250055 Grey 1982
*EL MAREEKH AHR*194599 Bay 1975
MFA MONIEN AHR*141474 Grey 1976
AK SHAHNIYA AHR*313029 Grey 1983
AK SHAH MONIET AHR*173245 Grey 1978
AK FANNIYA AHR*162648 Grey 1977
ANSATA QASIM AHR*589144 Grey 2001
SAFEEN CAHR*31565 Grey 1991 *IBN SAFINAZ AHR*247122 Grey 1981
SEEF EAO*290 Bay 1959
SAFINAZ EAO*695 Chestnut 1970
ABITIBI MADEENA AHR*396546 Chestnut 1987
IMPERIAL MADHEEN AHR*338606 Grey 1984
ABITIBI MAAMOUNA AHR*233485 Grey 1981
MB MONEENA AHR*554883 Grey 1997
TALMONA CAHR*31007 Grey 1986 TALMAAL AHR*147265 Grey 1977
AMAAL AHR*48404 Grey 1968
TALYA AHR*59150 Grey 1969
FALMONA AHR*157004 Grey 1977
*FALEH AHR*56070 Chestnut 1967
*BINT MONA AHR*30263 Grey 1958
HADAYA AL MAAJIK AHR*660957 Grey 2012 
MADKOUR GASB*134 Grey 1964 MORAFIC EAO*29 Grey 1956
NAZEER RAS*247 Grey 1934
MABROUKA EAO*12 Chestnut 1951
MAISA EAO*213 Bay 1948
SHAHLOUL RAS*193 Grey 1931
ZAREEFA RAS*149 Bay 1927
MESSAOUD AHR*428916 Grey 1979
MAYMOONAH GASB*596 Grey 1971 HADBAN ENZAHI SBWM*79 Grey 1952
NAZEER RAS*247 Grey 1934
KAMLA RAS*382 Grey 1942
MALIKAH SBWM*126 Grey 1962
GHAZAL SBWM*85 Grey 1953
MALACHA SBWM*92 Bay 1955
MERJANA AHR*468663 Grey 1991
AL METRABBI++ AHR*45350 Grey 1967 *MORAFIC AHR*32261 Grey 1956
NAZEER RAS*247 Grey 1934
MABROUKA EAO*12 Chestnut 1951
*SAMMARA AHR*27100 Grey 1960
MORAFIC EAO*29 Grey 1956
SAMEERA EAO*449 Chestnut 1954
MAALAKA AHR*381958 Grey 1987
MARAA AHR*215600 Chestnut 1980 *SOUFIAN AHR*56073 Chestnut 1968
ALAA EL DIN EAO*352 Chestnut 1956
MONIET EL NEFOUS RAS*441 Chestnut 1946
*MANZOURA AHR*93706 Chestnut 1971
SULTAN EAO*52 Chestnut 1961
NAZEERA EAO*344 Chestnut 1954

Copyright © 1996-2013 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved.